Innovation och utveckling

InnoSpire Tools®

InnoSpire Tools® är en uppsättning kreativitetsverktyg som genererar och inspirerar till innovation och nytänkande. Verktygslådan kompletteras ständigt med nya verktyg.

Beroende på förutsättningarna för respektive företag/organisation väljer vi ut de verktyg som är mest relevanta i varje situation och för varje uppdrag.