Innovation och utveckling

SIP Structured Innovation Process®

-De bästa idéerna kommer man på när man som minst anar det.

Det ligger mycket sanning i det påståendet. Men att gå och vänta på den ingivelsen som enda metod för innovation kommer att ge ett magert resultat.

Vi menar att även innovationsarbete går att strukturera på ett utmärkt sätt. Med vår metod SIP Structured Innovation Process® kan alla delar av verksamheten stegvis analyseras. I varje del, stor som liten, finns ett stort kreativt utrymme för innovationer som tas tillvara. SIP hjälper företaget/organisationen att få perspektiv på sin verksamhet och analysera sina förutsättningar gentemot konkurrenter, kunder, levernatörer och partners.

Genom att följa en struktur försäkrar man sig om att inga delar av verksamheten glöms bort eller att delar undviks för att de är känsliga eller att man inte tror att det där finns möjlighet till nytänkande.

Processen är dynamisk och anpassas till företagets/organisationens behov och önskemål. Beställaren bestämmer om man vill göra en total genomlysning av hela verksamheten eller fokusera på en avgränsad del. I processen använder vi oss av ®InnoSpire Tools som är en verktygslåda för kretivitet och innovation.