Innovation och utveckling

Seminarier och workshops

När vi genomför innovationsseminarier och workshops med SIP Structured Innovation Process® är lämplig gruppstorlek 5-20 deltagare. Vårt mål är att alla deltagare ska känna sig helt delaktiga i de ofta mycket intensiva idéskapande sessionerna.

Seminarierna sträcker sig vanligen över 1-3 dagar beroende på hur djupt man vill gå in i företagets/organisationens verksamhet.

Vi ägnar omsorg åt att välja och ordningställa lokalerna där seminarierna genomförs så att de är effektiva för behovet och att en kreativ atmosfär kan skapas.