Innovation och utveckling

Rapporter

Som en del av innovationsseminarierna ingår dokumentation av den samlade idékatalogen liksom en kortare genomgång av vikten av kontinuerligt innovationsarbete i organisationen.

Därutöver åtar sig InnoSpire uppdrag att göra

  • utredningar
  • förstudier
  • projektplaner för genomförandeprojekt
  • projektrapporter
  • processkartläggningar
  • utvärderingar