Innovation och utveckling

Projektledning

Resultatet av innovationsseminarierna är vanligen en lång lista på nya idéer, arbetssätt, produkter och tjänster. Idéerna ska bedömas utifrån värde, möjlighet att genomföra, tidsåtgång, investeringsbehov m m och en priorotering behöver göras.

För de nya idéer som väljs ut och ska implementeras i organisationen krävs ofta en handlingkraftig projektorganisation. Dels för genomförande dels för uppföljning och utvärdering.

För företag och organisationer som inte själva har tillräckliga resurser internt åtar sig InnoSpire projektledarskap alternativt att medverka i projektorganisationen som aktiv rådgivare.