Innovation och utveckling

Produktutveckling

När uppdraget är avgränsat till att fokusera på utveckling av vissa produkter och tjänster är det även här SIP Structured Innovation Process® med personalen som rekommenderas.

Som komplement eller som fristående uppdrag åtar sig InnoSpire i egen regi ta fram förslag på nya produkter och tjänster inom de ramar som beställaren anger.

InnoSpire åtar sig också att medeverka som innovationskonsult/partner för utvecklingsprojekt som sträcker sig över en längre period.