Innovation och utveckling

Personalen som resurs i innovationsarbetet

Den som är anställd har en gång av företaget bedömts ha de egenskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Ofta är uppgifterna väldigt smala och avgränsade. Vi tror att varje anställd kan mycket mer än sina avgränsade uppgifter och sitter på massor av nya idéer. Alla människor har en kreativ förmåga som sällan tas tillvara fullt ut.

När fick personalen senast chansen att utveckla sina idéer och tankar?

Här får de den chansen eftersom det i våra innovationsseminarier och workshhops är företgets/organisationens egen personal som är den viktigaste resursen. De har lång erfarenhet, kompetens och stor kunskap om sin egen verksamhet. Finns det egentligen någon som vet mer än de?

Om personalen är med och utvecklar de nya idéerna blir dessa också mycket lättare att implementera i verksamheten. Externt utvecklade färdiga lösningar kan vara mycket svårare att genomföra eftersom de ofta är dåligt förankrade och inte genomsyrar personalens tänkande.

Anta att varje deltagare i våra innovationsseminarier kommer på 5-10 nya idéer (lågt räknat). Multiplicera med antalet anställda. Även om bara 10% av dessa idéer är direkt användbara skapar de ett stort innovationsvärde för företaget/organisationen. De övriga idéerna behöver kanske mogna och kan tas fram när verksamhetens förutsättningar förändras.